JOBÁNEK, J. Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela,, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 118927