URBÁNEK, L. Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bydžovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vacula, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118956