KAŠÍKOVÁ, M. Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stančík,, Hynek

Navrhovaná známka

eVSKP id 120147