OLIVOVÁ, V. Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzan, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jenčková, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 120178