MACKOVÁ, E. Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaněk, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 120170