KLEMENT, J. Studie snížení ztrát vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 120148