KARLÍČKOVÁ, E. Finanční plánování stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocanda,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 120152