TRČKOVÁ, J. Stolování v přírodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57674