ŠERÝ, V. Do sebe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lastomírsky, Ján

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57668