SYPĚNOVÁ, A. Za zář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Brožka, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57667