BERANOVÁ, M. Aspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Solař, Jan

Navrhovaná známka

Žufan, Pavel

Navrhovaná známka

Buřita, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 23826