VÍTKOVÁ, B. Odstranění zděného pilíře ve fasádní stěně bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bažant,, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59007