BAIER, D. Aplikace 3D průmyslové geodézie při výrobě modulů pro podmořskou těžbu ropy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalvoda,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59014