BŘICHÁČEK, P. Možnosti využití odpadů z textilního průmyslu při výrobě novodobých izolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kout, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 59035