PEKTOROVÁ, M. Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bártů, Dominik

Navrhovaná známka

eVSKP id 59044