PĚKNÍK, R. Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klusáček,, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 59046