HORSKÝ, M. Vytápění a příprava teplé vody sportovního zařízení s využitím OZE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59061