DRAPÁK, S. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špás, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59063