BÁRTKOVÁ, Z. Geodetické práce při pokládce povrchu letiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 59078