MELENOVSKÝ, J. Rodinný dům s autoservisem v Humpolci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mizerová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 59096