NEUŽIL, T. Průběžná lokalizace a mapování pomocí mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 15721