IVAN, A. Zdravotně technické instalace bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

eVSKP id 59087