SEMORÁDOVÁ, P. Předpoklady vývoje organizačních struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 26118