VAVREČKA, L. VLIV PARAMETRŮ VYSOKOTLAKÉHO OSTŘIKU NA KVALITU ODOKUJENÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Horský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Toman,, Zdeněk

Navrhovaná známka

Pavliska,, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 39402