VARGA, T. Úprava vybraného úseku toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilařová, Pavla

Navrhovaná známka

eVSKP id 59119