FRANCL, L. Vytápění objektu mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kycelt, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59141