ŠKVAINOVÁ, A. Přestavba křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klepáček, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 59146