JANŮ, K. Rodinný dvojdům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalábová, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 59157