LEDNICKÝ, O. Rodinný dům, Město Albrechtice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špás, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59154