BATRLA, J. Vytápění hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hořínková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 59185