URBAN, K. Novostavba rodinného domu Bludov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlavsa, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59181