POUROVÁ, V. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59200