KELEŠEVOVÁ, Z. Návrh na zlepšení firemní komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Cagaš, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 6299