HOLÁSKOVÁ, L. Návrh na zlepšení hospodaření obce Šakvice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dirgasová, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 6273