DENKER, L. Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. Pavel Pejchal,Csc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 6270