TOGNER, T. Financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Starnovský, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59244