MAREČEK, J. Problematika výběru mýta na silniční síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stehlík,, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59277