BYRTUSOVÁ, I. Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Houška, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 59324