LÍZALOVÁ, Z. Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera,, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59303