DAO, T. Nástroje řízení likvidity ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hroníková, Marta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítková,, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 59307