SVITÁK, R. Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimáčková, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 59311