TOMEČEK, P. Analýza tahové zkoušky spojovacího ocelového zámku silničních svodidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vymlátil,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59376