NĚMEC, J. Energeticky úsporný rodinný dům s fitcentrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šteffek, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 59370