JANÍČEK, J. KIC Zašová - hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lízal,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59490