NEVRLÝ, J. Přestavba rodinného domu v proluce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáčková, Blažena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hubáček,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59454