KADLECOVÁ, S. Výroba dámské konfekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štikar, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 59478