KVIRENCOVÁ, P. Návrh, obnova a doplnění bodového pole v rámci pozemkové úpravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kutálek, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Jana Indrová

Navrhovaná známka

eVSKP id 59508