KHAVER, A. Městská knihovna Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Anna Khaver velmi svědomitě a s jistou poetikou jí vlastní přistupuje ke zpracování zadáných úkolů. Je schopna velmi dobře analyzovat podstatu řešených úkolů a jasně definovat koncept svého přístupu k řešení. Bohužel pak naráží na realitu stavitelství a nutnost navrhovat konstrukční řešení budov. Je na dobré cestě, aby k její poetické duši a nadhledu přibrala jako samozřejmou složku tvorby i inženýrské myšlení a sloučila je do jednoho celku. Je to nezbytné, aby její nápady a prostorové představy mohli být realizovány tak, aby obohatili náš budoucí společný životní prostor, až bude tvořit jako samostatná architektka. Myslím si, a to platí obecně, pro spoustu současných studentů naší fakulty, že se mladí tvůrci hodně spoléhají na počítačové technologie a neberou do ruky tak často obyčejnou tužku, aby věci skrz tento prostředek spojující naši ruku s mozkem obecně prověřovali. Zmiňuji to v souvislosti s tím, jak si vzpomínám na společné konzultace nad displejem notebooku s nemožností si pomocí jednoduché skici vzájemně sdělit myšlenku. Vše se musí nechat jen na představivosti a spolehnutí se na to, že si pedagog a student navzájem porozuměli. Architektura je umění realizovat a je nezbytné umět postupovat od celku k detailu. Udržet jistou konzistenci myšlenek v každém kroku tvořeného díla, aby v ideálním případě detail charakterizoval celek a naopak, to vše bez jakýchkoli spekulací a pochybností. To zejména pro klid duše tvůrce a autora navržené stavby. Věřím, že studentka Anna tu cestu a klid najde.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Studentka Anna Khaver velmi svědomitě a s jistou poetikou jí vlastní přistupuje ke zpracování zadáných úkolů. Je schopna velmi dobře analyzovat podstatu řešených úkolů a jasně definovat koncept svého přístupu k řešení. Bohužel pak naráží na realitu stavitelství a nutnost navrhovat konstrukční řešení budov. Je na dobré cestě, aby k její poetické duši a nadhledu přibrala jako samozřejmou složku tvorby i inženýrské myšlení a sloučila je do jednoho celku. Je to nezbytné, aby její nápady a prostorové představy mohli být realizovány tak, aby obohatili náš budoucí společný životní prostor, až bude tvořit jako samostatná architektka. Myslím si, a to platí obecně, pro spoustu současných studentů naší fakulty, že se mladí tvůrci hodně spoléhají na počítačové technologie a neberou do ruky tak často obyčejnou tužku, aby věci skrz tento prostředek spojující naši ruku s mozkem obecně prověřovali. Zmiňuji to v souvislosti s tím, jak si vzpomínám na společné konzultace nad displejem notebooku s nemožností si pomocí jednoduché skici vzájemně sdělit myšlenku. Vše se musí nechat jen na představivosti a spolehnutí se na to, že si pedagog a student navzájem porozuměli. Architektura je umění realizovat a je nezbytné umět postupovat od celku k detailu. Udržet jistou konzistenci myšlenek v každém kroku tvořeného díla, aby v ideálním případě detail charakterizoval celek a naopak, to vše bez jakýchkoli spekulací a pochybností. To zejména pro klid duše tvůrce a autora navržené stavby. Věřím, že studentka Anna tu cestu a klid najde.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šindlar, Jiljí

Práce má jistě zajímavý potenciál, nicméně chudá prezentace ho nedokáže patřičně zvýraznit a nadchnout tak budoucí uživatele pro myšlenku, že by měli zvolit toto nabízené řešení. Je potřeba práci architekta brát zodpovědně a umět své myšlenky prezentovat jednoznačně, zejména graficky a nechat hovořit dílo samo. Tato prezentace vyvolává až příliš mnoho otázek, kterým chybí odpovědi v předložené dokumentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 70 Návrh umisťuje novostavbu městské knihovny do pomyslného konce přilehlého náměstí. Orientace budovy navazuje na směr zachovalé původní zástavby. Bohužel předložená dokumentace není až tak konkrétní a nenabízí podrobnější urbanistickou situaci s řešením přilehlých ploch okolí objektu.
Provozní řešení A 70 V návrhu absentuje řešení parkování pro návštěvníky knihovny a její zaměstnance. Provoz v objektu je relativně promyšlený a řekněme velkorysý. Grafické zobrazení komunikačních prvků propojovacích ramp mezi různými patry budovy neodpovídá dohodnuté konvenci a značně komplikuje rozklíčování provozů. To se podařilo až po konzultaci s vedoucím práce, který návrh zná.
Technicko konstrukční řešení A 60 Naznačené řešení je zřejmě životaschopné, nicméně je velmi slabě dokumentováno ve výkresové dokumentaci. U tak tvarově náročného objektu by bylo záhodno dokumentaci pečlivěji propracovat a prezentovat.
Architektonické řešení A 60 Podobně jako v předchozím bodě, prezentace architektonické myšlenky je chabě doložena grafickou částí. Chybí přesvědčivější prostorové zobrazení ústředního prostoru knihovny. Nerozumím použití obloukových oken a jejich vysokému řádu, který ale neodpovídá až tak vnitřnímu uspořádání prostor v objektu a jednotlivým výškám pater, respektive jejich otevření. Prezentace vnějšího vzhledu objektu je také slabá a dává jen tušit, jak asi bude objekt působit. U tak velké a významné stavby se mi to jeví téměř nedostatečné.
Formální úroveň A 60 Celkový dojem z prezentace je slabý, v prezentovaných výkresech je spousta formálních chyb a jsou díky tomu špatně čitelné.
Navrhovaná známka
D
Body
64

Otázky

eVSKP id 119105