KALAFUT, O. Systém pro zobrazování 3D dat ve virtuální realitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolařík, Martin

Student splnil zadání bakalářské práce a vytvořil aplikaci pro zobrazování 3D obrazových dat ve virtuální realitě. Během roku student průběžně konzultoval a byl iniciativní. Praktická část práce je na dobré úrovni. Kromě vytvoření aplikace student popsal a použil konverzi různých obrazových formátů 3D dat. Samotná aplikace je vytvořena dle pokynů vedoucího, obsahuje nástroje pro práci s 3D modelem, chybí pouze intuitivní možnost otáčení. Text praktické části práce by mohl být napsán obsáhleji s lepším popisem tvorby aplikace. Teoretická část je na dobré úrovni a pokládá dostatečný základ pro bakalářskou práci. Formální část práce je v pořádku včetně dobré práce se zdroji. Hodnotím známkou B - 86 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Mašek, Jan

Práce se zabývala vytvářením 3D modelů z medicínských dat a jejich následnou visualizací s pomocí technologie virtuální reality. Zadání práce bylo splněno. Výsledkem je tedy popis současných technologií pro virtuální realitu, dále popis formátů medicínských dat a jejich převod do 3D modelů vhodných pro visualizaci. Teoretická část práce je popsána dostatečně, bohužel praktická část zabývající se popisem vytvořené aplikace je popsána velmi stroze, pouze na 9 stránkách. Grafická část vytvořené aplikace pro virtuální realitu je přehledná a působí profesionálním dojmem. Visualizace 3D modelů v aplikace ale mohla být vytvořena intuitivněji. Například možnostmi přibližování, otáčení a případně vytváření řezů modelu jednoduše s pomocí ovladadače. Po formální stránce je práce v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C/78 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 118047