LAJTKEPOVÁ, E. Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2006.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulec, Luděk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 30310